• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyczne i prywatnościowe wyzwania związane z technologią w służbie zdrowia

Niemało osób bezbłędnie wie co to są media. Jednakże czego tak rzeczywiście dostarczają nam media? Czy informacje i zdarzenia są zawsze prezentowane dokładnie a informacje sprawdzone. Skąd możemy wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są przeróżnego typu media. Środki masowego przekazu publiczne i media komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się zazwyczaj z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne z reguły i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jednak także z reklam. Media dzielimy też na prasę, radio i telewizję a też strony rodzaju ANCHOR. Media dzielimy też na nowe media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas oddziałują. W szeregu przypadków to na bazie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I wielokrotnie to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Przejdź dalej

2. Wskazówki

3. Kliknij dla szczegółów

4. Metody

5. Aktualności

Categories: Medycyna

Comments are closed.